Vilkår for bruk

 1. VED Å BESØKE OG BRUKE DETTE NETTSTEDET GODTAR OG SAMTYKKER DU TIL FØLGENDE VILKÅR. HVIS DU IKKE GODTAR DISSE VILKÅRENE DU MÅ UMIDDELBART FORLATE DETTE NETTSTEDET.

 2. VED Å GÅ INN PÅ DETTE NETTSTEDET GODTAR OG SAMTYKKER DU TIL AT DETTE NETTSTEDET KUN KAN TOLKES OG EVALUERES I HENHOLD TIL LOVVERKET I NORGE. HVIS DU BRUKER DETTE NETTSTEDET FRA ANDRE JURISDIKSJONER, ER DU ANSVARLIG FOR Å OVERHOLDE ALLE GJELDENDE LOKALE LOVER. ANHEUSER-BUSCH INBEV NORWAY AS GARANTERER IKKE AT MATERIALET PÅ DETTE NETTSTEDET ER EGNET FOR STEDER UTENFOR NORGE. ALL INFORMASJON PÅ DETTE NETTSTEDET, INKLUDERT BLANT ANNET INFORMASJON OM PRODUKTER OG TJENESTER, GJELDER KUN FOR ANHEUSER-BUSCH INBEV NORWAY AS.

 3. Anheuser-Busch InBev Norway AS er rettighetshaver for dette nettstedet. Ingen deler av dette nettstedet, inkludert blant annet tekst, bilder, lyd eller video, skal ikke på noen måte eller for noe formål brukes uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Anheuser-Busch InBev Norway AS, med unntak av det som er angitt heri. Du kan, uten å på noen måte avstå fra noen av de foregående rettighetene, laste ned én kopi av materialet på dette nettstedet til personlig, ikke-kommersiell hjemmebruk, under forbehold om at du ikke sletter eller endrer noen merknader om opphavsrett, varemerke eller merkevarebeskyttelse. Endring eller bruk av materialet på dette nettstedet for noe annet formål, utgjør et brudd på rettighetene til Anheuser-Busch InBev Norway AS.

 4. Ved å gå inn på dette nettstedet godtar og samtykker du til at bruken av nettstedet skjer på egen risiko og at ingen av partene som er involvert i opprettelsen, utviklingen eller leveringen av dette nettstedet, er ansvarlige (i den grad et slikt ansvar ikke er forbudt ved lov) for all direkte, tilfeldig eller indirekte skadeerstatning, følgeskadeerstatning eller straffeerstatning, eller alle andre tap, kostnader eller utgifter av noe slag (inkludert advokathonorarer, eksperthonorarer eller andre utlegg) som kan følge, direkte eller indirekte, av tilgangen til, bruken av eller nettlesingen på dette nettstedet, eller gjennom nedlasting av materiale, data, tekst, bilder, video eller lyd fra dette nettstedet, inkludert blant annet noe som er forårsaket av virus, feil eller menneskelig handling eller mangel på handling, eller feil med datasystemer, telefonlinjer, maskinvare, programvare eller programmer, eller andre feil, sammenbrudd eller forsinkelser i datamaskinoverføringer eller nettverksforbindelser.

 5. Selv om spesifikasjonene, funksjonene, illustrasjonene, utstyret og annen informasjon på nettstedet er basert på oppdatert informasjon, og selv om Anheuser-Busch InBev Norway AS har iverksatt rimelige tiltak for å sikre at innholdet og materialet på dette nettstedet er korrekt, er det ikke mulig å garantere innholdet og materialets nøyaktighet, og Anheuser-Busch InBev Norway AS garanterer heller ikke materialets nøyaktighet. Alt innhold og materiale på dette nettstedet leveres «SOM DET ER» UTEN GARANTI AV NOE SLAG, VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, INKLUDERT BLANT ANNET EN UNDERFORSTÅTT GARANTI OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, EIENNDOMSRETT OG AT DET IKKE FORELIGGER BRUDD PÅ REGLER OG RETTIGHETER.

 6. Pornografisk, uanstendig, blasfemisk, ærekrenkende, injurierende, truende, ulovlig eller annet materiale som kan utgjøre eller oppmuntre til atferd som regnes som en straffbar handling, forårsake sivilrettslig ansvar, fremme overdreven eller uansvarlig forbruk av alkohol eller på annen måte være et brudd på gjeldende lover eller forskrifter, skal ikke legges ut eller overføres til dette nettstedet. Selv om Anheuser-Busch InBev Norway AS eller andre parter som er involvert i opprettelsen, utviklingen eller leveringen av dette nettstedet, kan overvåke eller gå gjennom overføringer, innlegg, diskusjoner eller chatter, påtar Anheuser-Busch InBev Norway AS og alle parter som er involvert i opprettelsen, utviklingen eller leveringen av dette nettstedet, seg intet ansvar eller erstatningsansvar som kan oppstå som følge av innholdet derav, inkludert blant annet påstander om injurie, ærekrenkelse, bakvaskelse, uanstendighet, pornografi, blasfemi eller uriktig fremstilling. Anheuser-Busch InBev Norway AS har rett til å fjerne, når som helst og uten forvarsel, alt materiale som er et brudd på disse vilkårene eller som på annen måte er støtende.

 7. Ved å gå inn på dette nettstedet godtar og samtykker du til at all kommunikasjon og alt materiale som du overfører til dette nettstedet eller Anheuser-Busch InBev Norway AS, på en hvilken som helst måte og av en hvilken som helst grunn, ikke regnes som konfidensiell/konfidensielt eller rettighetsbeskyttet. Videre godtar og samtykker du til, i betraktning av din tilgang til og overføring av materiale til dette nettstedet, at alle rettigheter (både juridiske og rettsbegunstigede) som er liketydende med opphavsrett som oppstår eller eksisterer i all kommunikasjon eller alt materiale som inneholder slike ideer, konsepter, teknikker, prosedyrer, metoder, systemer, design, planer eller diagrammer, tildeles Anheuser-Busch InBev Norway AS. Du samtykker til at du ikke har rett til noen form for betaling eller royalty dersom noe slikt materiale brukes av Anheuser-Busch InBev Norway AS hvor som helst, når som helst og av hvilken som helst grunn.

 8. Anheuser-Busch InBev Norway AS har rett til å stoppe tilgangen din til dette nettstedet når som helst, uten forvarsel og av en hvilken som helst grunn, inkludert blant annet brudd på disse vilkårene. Anheuser-Busch InBev Norway AS kan også, når som helst, etter eget skjønn og uten forvarsel, legge ned dette nettstedet eller deler av det, og du samtykker til at vi ikke er ansvarlige, overfor deg eller noen som helst tredjepart, for avslutningen av tilgangen din til dette nettstedet.

 9. Anheuser-Busch InBev Norway AS kan, når som helst og uten forvarsel, foreta endringer i informasjonen og innholdet på dette nettstedet. Vi er ikke ansvarlige for påførte tap som følge av din avhengighet av dette nettstedet eller dets innhold.

 10. Når du ønsker å bruke dette nettstedet, delta i konkurranser eller undersøkelser, søke om jobb eller på annen måte kommunisere med oss, kan det være at vi ber om personopplysninger fra deg. Se personvernerklæringen på dette nettstedet for informasjon om hvordan Anheuser-Busch InBev Norway AS bruker og beskytter personopplysningene dine.

 11. Ved å gå inn på dette nettstedet godtar og samtykker du til at alle navn, logoer, varemerker eller servicemerker på dette nettstedet eies eller er lisensiert av Anheuser-Busch InBev Norway AS, og at de ikke kan brukes av deg uten skriftlig forhåndsgodkjenning. Anheuser-Busch InBev Norway AS vil aggressivt, og så langt loven tillater det, håndheve sine immaterielle rettigheter. Lyd, grafikk, diagrammer, tekst, video, informasjon eller bilder av steder eller personer tilhører enten Anheuser-Busch InBev Norway AS, eller brukes med tillatelse på dette nettstedet. Din bruk av dette materialet er forbudt med mindre det er spesifikt angitt på nettstedet. All uautorisert bruk av dette materialet kan gjøre deg til gjenstand for bøter eller skadeserstatning, inkludert blant annet de som er forbundet med brudd på varemerke-, opphavs-, personvern- og reklamerettigheter.

 12. Dette nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder. Det betyr ikke at Anheuser-Busch InBev Norway AS, direkte eller indirekte, godkjenner, sponser, støtter eller er tilknyttet nettstedet lenkene peker til, med mindre dette er spesifikt angitt. Ved å gå inn på dette nettstedet godtar og samtykker du til at Anheuser-Busch InBev Norway AS ikke har gjennomgått alle nettstedene som lenkene peker til, og at selskapet ikke er ansvarlig for innholdet på noen av disse eksterne nettsidene eller andre nettsteder som lenkene peker til. Når du klikker på lenkene til eksterne nettsider eller andre nettsteder gjør du dette på egen risiko.

 13. Du samtykker til å erstatte og holde Anheuser-Busch InBev Norway AS skadesløs fra og mot alle dine brudd på disse vilkårene samt alle krav eller fordringer fremsatt mot Anheuser-Busch InBev Norway AS av eventuelle tredjeparter som følge av din bruk av nettstedet, inkludert blant annet alle krav, handlinger, saksanlegg, tap, erstatningsansvar, skadeserstatning, kostnader og utgifter (inkludert juridiske kostnader og utgifter innenfor rimelighetens grenser), uansett hvordan Anheuser-Busch InBev Norway AS pådro seg eller ble straffet for disse som en konsekvens av ditt brudd på disse vilkårene.

 14. Hvis en domstol med kompetent jurisdiksjon fastslår at noen av disse vilkårene, av en hvilken som helst grunn, er ugyldige, ulovlige eller mangler rettskraft, skal dette vilkåret skilles ut, og de gjenværende vilkårene skal fremdeles bestå, ha full kraft og gyldighet og være bindende og rettskraftige.

 15. Anheuser-Busch InBev Norway AS og selskapets representanter er ikke ansvarlige for tekniske, maskinvarerelaterte eller programvarerelaterte feil av noe slag, nettverksforbindelser som er brutt eller utilgjengelige eller mislykkede, ufullstendige, ødelagte eller forsinkede datamaskinoverføringer som kan begrense en deltakers evne til å delta i en konkurranse.

 16. Disse vilkårene skal reguleres av og tolkes i samsvar med det norske lovverket, og du er herved underlagt den eksklusive jurisdiksjonen til de norske domstolene. Hvis du bruker dette nettstedet fra et annet land, er du ansvarlig for å overholde alle gjeldende lokale lover. Anheuser-Busch InBev Norway AS, selskapets tilknyttede virksomheter og/eller partnere garanterer ikke at materialet på dette nettstedet er egnet for land utenfor Norge.

 17. Anheuser-Busch InBev Norway AS forbeholder seg retten til å revidere denne juridiske informasjonen når som helst og av hvilken som helst grunn, og forbeholder seg retten til å foreta endringer i informasjonen på dette nettstedet, når som helst og uten forvarsel eller forpliktelse. Ved å gå inn på dette nettstedet godtar og samtykker du til at du er bundet av disse endringene. Vi foreslår at du med jevne mellomrom besøker og ser gjennom vilkårene på denne siden på nettstedet.

 18. Sponsor: Anheuser-Busch InBev Norway AS.