SMART LANDBRUK

Støtte til bønder

Vårt mål:
By 2025, Innen 2025 skal 100 % av direktebøndene våre være faglærte, forbundet og økonomisk styrket.

Som global ølbrygger er vi avhengige av landbruksavlinger av høy kvalitet for å kunne brygge ølet vårt. Vi støtter derfor levebrødet til gårdsbruk over hele verden. Vi samarbeider med over 35 000 direktebønder i tretten land og på fem kontinenter om å dyrke naturlige ingredienser – deriblant bygg, mais, ris, humle, durra og kassava – noe som gir oss muligheten til å brygge de beste ølene.

Ved å støtte bøndene våre slik at de blir faglærte, forbundet og økonomisk styrket, hjelper vi dem med å forbedre produktivitet, lønnsomhet og effektiv bruk av naturlige ressurser som jord og vann. Vi mener at forskning, kunnskap, teknologi og finansiering er nøkkelen til utvikling av landbruk i stor skala. Vi drar nytte av disse for å fremme utvikling av landbruk og for å måle påvirkningen vår gjennom produsert mengde, ressurseffektivitet, jordhelse og småbrukerinntekter.

Forskning og teknologi

Vår største plattform, SmartBarley, ble lansert i 2013. SmartBarley tar i bruk data, teknologi og kunnskap for å hjelpe over 5000 registrerte bønder med å forbedre produktiviteten og miljøytelsen deres. SmartBarley brukes i dag i over tolv land på fem kontinenter.

Vi er forpliktet til å være ledende innenfor forskning på malting av bygg for å hjelpe bøndene våre med å forbedre produsert mengde og redusere ressursene de bruker. Vi har vårt eget senter for forskning og utvikling, med hovedkontor i USA, og over 150 engasjerte agronomer og forskere over hele verden som utvikler frø av høy kvalitet og deler beste praksis med bøndene.

Lokalt for lokalt

Øl produseres og drikkes primært lokalt. Lokal anskaffelse er en svært viktig del av forretningsmodellen vår i de fleste av nøkkelmarkedene våre. Vi ønsker å sikre en solid tilførsel av kvalitetsavlinger i mange tiår fremover. Virksomhetene våre i Afrika har for eksempel begynt å bruke underkommersialiserte lokale avlinger for å skape nye, rimelig ølmerker. Blant disse er Eagle Lager, som er laget med lokal durra i Uganda, og Impala, som er laget med lokal kassava, i Mosambik. På denne måten kan vi nå nye forbrukere samtidig som inntektene til lokale småbrukere øker.

Samarbeid for suksess

Siden landbruksutfordringer ikke kan løses på egenhånd, har vi innledet samarbeid med en rekke partnere, deriblant universiteter, teknologiske oppstartsselskap, ikke-statlige organisasjoner, myndigheter og virksomheter. Vi er avhengige av bøndene våre, og vi er forpliktet til å skyte fart i bærekraftig omvandling – sikre forsyningskjedene våre, forbedre bøndenes levebrød og styrke naturlige økosystemer – nå, i de neste 100 årene og enda lenger frem.

[1] Vi har definert «direktebønder» som en bonde som har underskrevet en kontrakt med oss og som leverer til oss via et lokalt kooperativ eller en aggregator..

Vi samarbeider med over 35 000 direktebønder i tretten land og på fem kontinenter om å takle både små og store utfordringer. Sammen forbedrer vi liv og beskytter naturressurser over hele verden.