KLIMAHANDLING

Bruk av Karbonfattig Teknologi

Vårt mål:
Innen 2025 skal 100 % av elektrisiteten vi kjøper komme fra fornybare kilder, og vi skal ha en 25 % reduksjon i CO2-utslipp i hele verdikjeden vår.

Brygging av ølene våre krever et sunt, naturlig miljø samt blomstrende lokalsamfunn. Det er grunnen til at vi streber etter en verden der naturlige ressurser ivaretas for fremtiden. I mars 2017 forpliktet vi oss til å sikre at 100 % av den kjøpte elektrisiteten vår kommer fra fornybare kilder innen 2025.

Grønn logistikk

Vi har nærmet oss dette målet med kraftkjøpsavtaler (PPA) i flere av markedene våre rundt om i verden. I USA, for eksempel, resulterte avtalen vår med Enel Green Power i byggingen av Thunder Ranch Wind Farm i Oklahoma. I dag kommer omtrent 50 % av den kjøpte elektrisiteten til virksomheten vår i USA fra fornybare kilder. Dette er nok til å brygge over 20 milliarder 0,33-liters flasker med øl hvert år.

I Zacatecas i Mexico, hvor vi har det største bryggeriet vårt, gjør kraftkjøpsavtalen vår med Iberdrola at vi kan oppfylle behovene våre for kjøpt elektrisitet for alle landets produksjonsanlegg. Elektrisiteten skal produseres i en vindpark som forventes å starte driften i 2019, noe som vil øke landets vind- og solenergikapasitet med over 5 %.

Vi har lansert initiativer for grønn logistikk over hele verden for å redusere energiforbruk og -utslipp, og vi har dessuten investert i lavutslippstransport. I 2017 oppfylte 96 % av globale kjølerkjøp standardene vi satte for miljøvennlige kjølere.

Reduksjon av karbonutslipp

Vi går nå enda lenger – med et vitenskapsbasert mål om reduksjon av karbonutslipp på tvers av verdikjeden vår. Hvis vi klarer å nå dette målet, vil det være det samme som om vi fjerner over 1,5 millioner biler fra veiene hvert år. Gjennom bruk av fornybar elektrisitet, bryggeeffektivitet, programmer for grønn logistikk og innovasjon har vi allerede begynt å redusere påvirkningen vår. Mellom 2012 og 2017 reduserte vi faktisk det totale absolutte energiforbruket vårt med 10 %. Med blikket rettet mot fremtiden kommer vi til å investere i nye teknologier for virksomheten vår og jobbe tett sammen med leverandørene våre for å hjelpe dem med å redusere deres utslipp.