VANNFORVALTNING

Sikring av vanntilgang

Vårt mål:
Innen 2025 skal 100 % av lokalsamfunnene våre i høyt belastede områder ha målbart forbedret tilgang til og kvalitet på vann.

Vann er mer enn bare en viktig ingrediens i ølet vårt – det er en viktig kilde for det økonomiske, sosiale og miljømessige velværet til lokalsamfunnene våre.

Vi brygger ølene våre med vanneffektivitet på høyeste nivå, og utfordrer hele tiden oss selv til å gjøre enda mer.

Men den globale vannutfordringen er mye større enn det vi er. Vi ser derfor utover bare vår egen virksomhet og forsøker å forbedre vannskiller med høy risiko i de områdene der vi driver virksomhet. Det endelige målet vårt er å sikre vanntilgang og -kvalitet for både lokalsamfunnene og bryggeriene våre.

Dette krever hardt arbeid og samarbeid.

Sammen med lokale myndigheter, andre vannbrukere og partnere som Verdens naturfond (WWF) og The Nature Conservancy (TNC) fortsetter vi å investere, både finansielt og teknisk, i initiativer for grønn infrastruktur, miljøvern- og skogplantingsprosjekter, tiltak for gjenoppretting av habitater og forbedret vanninfrastruktur.

Disse partnerne deler vår overbevisning om at målbar innvirkning i stor skala er det neste grenseområdet for vannforvaltning. Med pålitelige målestokker kan vi drive frem meningsfulle forbedringer på tvers av alle anleggene våre og dele kunnskapen vår med andre selskaper, myndigheter og partnere.